+420 733 565 725
eramservice@eramservice.eu
Nacházíte se zde » Regulátory » Typy regulátorů

Typy regulátorů

Regulátory světelné s PC - ERS

Ovládané pomocí počítačové techniky, možnost zálohování dat, ovládání pomocí internetu, regulace proudu a napětí, možnost stabilizace, kompenzace a regulace výkonu. Řízené pomocí nastavených hodnot v PC a pomocí luxmetru.

 • Vhodné pro výrobní celky, haly, markety, hotely.
 • Veřejné osvětlení, výrobní provozy, sportovní haly, atd....

Motorové s PC - ERM

 • Vhodné pro motory se stálým zatížením.
 • Snížení el. výkonu.
 • Zvýšení výkonu motoru na hřídeli.

ERS C bez PC s U relé

Ovládané pomocí časovače a napěťového relé.

 • Vhodné pro veřejné osvětlení, osvětlení nádraží, osvětlení skleníků, provozních celků, atd....
 • Vhodné pro výrobní celky, haly, markety, hotely, veřejné osvětlení, výrobní provozy, sportovní haly, atd....

ERS C cdv

Řízené časovačem a dvojitým ovládacím impulzem nezávislým na jednotlivém čase s možností nastavení (50) regulací v nastavitelný možný čas za 24 hodin s možnosti ovládaní dalších zařízení.

 • Vhodné pro ovládaní výrobních hal s možností s více nastavením času regulace. 

Samostatný spínací bod pro veřejné osvětlení s možností více regulace. Ovládání pro živočišnou výrobu s možnosti regulace osvětlení a spínání dopravníků pro krmení, atd...

 • Vhodné pro výrobní celky, haly, markety, 
 • Hotely, veřejné osvětlení, 
 • Výrobní provozy, sportovní haly, atd....

ERDB byty - rodinné domky

Řízené napěťovým U relé

 • Vhodné pro rodinné domy a byty od 20A —100A

ERS C DB

Automatický ByPass, reg. U relé

 • Vhodné pro regulaci do benzínových čerpacích stanic, výrobních hal
 • Vhodné pro živočišnou výrobu - (drůbežárny - kravíny - atd...,)

ERS C CDVEL 

 • regulátor s dvojitým časovačem a elektroměrovou skříní měření
 • velmi vhodné do VO jako spínací bod

Hodnocení regulátorů univerzitou v  OSTRAVĚ

Ze základní analýzy vyplývá funkce regulátoru při stmívání, kde se prokázalo, že regulace napětí na základě přepínání odboček je velmi kvalitní s délkou trvání přechodného děje při přepnutí řádově µS jak pro snižování, tak pro zvyšování napětí. Při tomto přepínání nedochází ke zvyšování napětí a tím dochází k prodloužení životnosti zařízení ( světelných zdrojů ) . Regulátor se jeví jako úsporné zařízení při regulaci veřejného osvětlení popř. osvětlení v průmyslových halách,obchodních domech a na ostatních plochách , kde je možno v době provozu snížit napájení a tím daný výkon zařízení.

Z hlediska úspor lze očekávat úspory elektrické energie v osvětlení ve výši 20 až 55%.

Výpočet návratnosti

Napište nám

*
*
*
*