+420 733 565 725
eramservice@eramservice.eu
Nacházíte se zde » Regulátory » Princip regulátorů

Princip regulátorů

Při zapnutí napájecího napětí 230-250 V  je na výstupu regulátoru snížen výkon pouze o -14% pro bezpečné spuštění zdrojů  (1) regulační stupeň. Tímto je zaručeno snadné zapálení zdrojů / výbojky, zářivky , žárovky  atd./ . Po nastavení (2) stupně se regulátor přepne regulaci o - 23%  , kde zůstane po dobu nastavenou časovačem. Po uplynutí druhého nastaveného času přepne regulátor na (3) stupeň regulace na hodnotu o  -33% , kde zůstane do jeho vypnutí. Hodnota regulačního výkonu je úměrná vstupnímu napětí.

Pro omezení proudového přetížení zde slouží proudové relé, které je možno nastavit na potřebnou hodnotu regulátoru ( max. proudové zatížení ). Při překročení proudového zatížení přepíná regulátor z regulovaného provozu na By-Pass bez přerušení obvodu. Do normálního provozu regulace je možno provést při vypnutém stavu pomocí zapnutí tlačítka na proudovém  relé.

Obrázek

Regulátory jsou vhodné zejména pro veřejná osvětlení obcí, parkovišť, velkých křižovatek, tunelů, dálničních úseku, benzinových čerpacích stanic a dalších provozů spojených s komunikacemi.

Regulací osvětlení bylo v praxi dosaženo až 55 % úspor elektrické energie.

Další uplatnění nalezne regulátor při úsporách elektrické energie montážních a výrobních hal, logistických center, supermarketů, velkoskladů a veřejných ploch.

Výrazná je úspora provozu sportovních areálů, hokejových hal, fotbalových stadionů, tenisových kurtů a dalších sportovišť, kde využití těchto areálů bývá často i do pozdních nočních hodin.

Návratnost regulátorů se pohybuje do 3 let provozu.

Funkce regulátorů

  • Regulace zařízení  je řízena modulem PC.
  • Výkon je řízen prostřednictvím regulace napětí.
  • Okamžitá stabilizace napětí při změnách napětí sítě.
  • Regulace nevyvolává žádné harmonické kmity.
  • Plynulá regulace výstupního výkonu.
  • Stabilizace napětí.
  • Prodloužení  životnosti světelných zdrojů.
  • Regulátor se ovládá dálkově - kabelem, telefonem...
  • Optimální je spojení přes internet.
  • Regulátor kompenzuje.
Výpočet návratnosti

Napište nám

*
*
*
*