+420 733 565 725
eramservice@eramservice.eu
Nacházíte se zde » Oblasti využití » Objekty služeb » Školy

Školy

Škola je instituce, určená pro výuku studentů pod vedením učitelů . Většina dětí v dnešní době zahajuje svá studijní léta již ve školce ve věku 3 – 5 let. Spotřeba elektrické energie na školách je většinou druhou nejvyšší položkou rozpočtu školy hned po mzdových nákladech. 

Obrázek

Každá střední a vyšší škola má zároveň výukovou část a ubytovací část. Využití školních budov má svá specifika. V budovách výuky jsou kromě osvětlení také laboratoře, počítačové učebny, kabinety atd. Osvětlení se většinou nepoužívá během dne ale až ve večerních hodinách.

Obrázek

V ubytovacích budovách jsou většinou také stravovací prostory, odpočinkové místnosti a vlastní pokoje a chodby. K některým budovám také patří sportovní areály a tělocvičny. Provoz ve večerních a nočních hodinách tedy klade zvýšené nároky na spotřebu elektrické energie. 

ObrázekObrázek

Náš návrh spočívá v technickém řešení a opatření ke snížení spotřeby elektrické energie, přesným ovládáním výkonu na zdrojích. Zároveň má i další přednosti v úspoře, které se promítnou do návratnosti zařízení. Zejména v prodloužení životnosti, neboť životnost světelných zdrojů závisí na rychlosti přepínání, s jakou vzrůstá napětí. Naše regulace na základě přepínání odboček je funkční s délkou trvání přechodného děje při  přepnutí řádově μs jak pro snižování, tak pro zvyšování napětí.

VE ŠKOLÁCH LZE DOSÁHNOUT 20-30% ÚSPORY ELEKTRICKÉ ENERGIE.

Výpočet návratnosti

Napište nám

*
*
*
*