+420 733 565 725
eramservice@eramservice.eu
Nacházíte se zde » Oblasti využití » Objekty služeb » Nemocnice

Nemocnice

Nemocnice je zdravotnické zařízení, ve kterém se pacient léčí prostřednictvím specializovaného personálu a vybavení. Nemocnice jsou financovány ze státního i soukromého sektoru s tím, že část zdravotní péče hradí zdravotní pojišťovny. V současné nelehké situaci právě ve financování zdravotních zařízení se každá úspora finančních prostředků jeví jako velmi zajímavá.

Nejznámější druh nemocnice je všeobecná nemocnice, která je zařízena na léčení mnoha druhů nemocí a zranění. Obvykle má i pohotovost, kde se řeší bezprostřední a naléhavá ohrožení zdraví . Větší města mohou mít i několik nemocnic různých velikostí a zaměření. Okresní nemocnice je obvykle hlavní zdravotnické zařízení ve svém regionu, s velkým počtem lůžek pro intenzivní a dlouhodobou péči, specializovaná zařízení pro operace a plastickou chirurgii, gynekologické a porodní oddělení, laboratoře, a tak dále. 

Obrázek

Specializované nemocnice, mezi které patří například traumatická centra, rehabilitační a dětské nemocnice, nemocnice pro řešení specifických zdravotních potřeb, jako jsou psychiatrické léčebny, nemocnice zaměřené  na srdeční, onkologické, nebo ortopedickými problémy, a tak dále. Mnoho nemocnic se z původní jedné budovy vyvinulo do velkých areálů.

Fakultní nemocnice je nemocnice, která v sobě spojuje pomoc pacientům s výukou pro mediky a zdravotní sestry. Často je vázána na lékařskou školy, nebo univerzitu.

Zdravotnické zařízení menší než je nemocnice bývá nazývána klinika. Často je řízena soukromým vlastníkem nebo sdružením lékařů. Kliniky obvykle poskytují pouze ambulantní služby.

ObrázekObrázek

V nemocnicích je díky jejich zaměření nutný celodenní provoz. Ve většině nemocničních pavilonů bývají zálohované rozvaděče. Vybavení nemocnic se stále mění, přibývají nové a modernější přístroje s různými charakteristikami odběrů. Struktura spotřebičů však zůstává stále  stejná. Většinu spotřeby tvoří osvětlení sálů, pokojů a chodeb. Dále pak  spotřeba výpočetní techniky a lékařských přístrojů. Poslední složkou  odběru elektrické energie jsou agregáty související s budovou  nemocnice, jako jsou výtahy, klimatizace, kompresory atd.

Obrázek

Právě do takového provozu je vhodný námi navrhovaný regulátor spotřeby elektrické energie. Zařízení pracuje na principu snížení výkonu na možné úsporné napětí zcela bez poklesu světelného toku. Jako jediné pracuje s vyšší úsporou elektrického výkonu než snížením světelného toku. Regulace napětí je funkční s délkou trvání přechodného děje při  přepnutí řádově μs jak pro snižování, tak pro zvyšování napětí. Plně tedy vyhovuje pro všechny provozy nemocnice.

V tomto provozu lze očekávat úspory elektrické energie až 30%.

Výpočet návratnosti

Napište nám

*
*
*
*