+420 733 565 725
eramservice@eramservice.eu
Nacházíte se zde » Oblasti využití » Obchod a Výroba » Potravinářská výroba

Potravinářská výroba

Potravinářský průmysl je komplexní, globální soubor různých podniků, které se společně podílejí na výrobě jídla a potravinářských produktů. Cílem je zpracování základních surovin do potravinářských výrobků určených k lidské spotřebě.

Do sítě potravinářského průmyslu je třeba počítat i společnosti, které vyrábějí vitamíny, minerály a další potřebné produkty potřebné při zpracování potravin.

Výroba může mít různé formy. První formou potravinářské výroby jsou výrobny určené k výrobě jednorázových produktů. Chlebíčky, saláty dorty. Tato forma se používá v návaznosti na konečného odběratele.

Pro širokou veřejnost je nutná sériová výroba. Sériová výroba je využita například v provozu pekáren, masokombinátů, pivovarů…

ObrázekObrázek

Výrobci mohou ušetřit peníze a snížit náklady na provoz i údržbu výběrem energeticky efektivního zařízení a optimalizaci stávajícího vybavení a procesů. Náklady na elektrickou energii představují nezanedbatelnou položku ve výrobě.  Vyplatí se tedy investovat do energeticky efektivních zařízení v oblastech, jako je osvětlení, stlačený vzduch, chlazení, motory, pohony, kompresory a čerpadla. Úsporné opatření ve výrobních a skladových halách se často rychle zaplatí  a zároveň šetří i životní prostředí. 

Obrázek

Pro největší série je určena výroba masová. Tato metoda se používá, v případě masového trhu pro velké množství stejných výrobků, jako například čokolády, konzervované potraviny, mlékárny. Další forma potravinářské výroby je rychlé občerstvení, kdy si zákazník sám přeje co chce v cílovém produktu, který je vyroben přímo před ním. 

Úsporná řešení jsou zaměřena především do oblastí zpracování masa a masných výrobků. V těchto provozech se musí počítat se třemi základními typy spotřeby elektrické energie. Je to oblast osvětlení hal, oblast motorů k pohonu výrobních linek a ovládání zpracovatelských strojů a v neposlední řadě spotřeba chladících agregátů.

Obrázek

Úsporná řešení jsou také v oblasti zpracování mléka a sýrů, chladírny a mrazírny, pekárny a pivovary nebo výroba nealko nápojů.

ObrázekObrázek

Regulátor pracuje na principu snížení výkonu na možné úsporné napětí zcela bez poklesu světelného toku. Jako jediný pracuje s vyšší úsporou elektrického výkonu než snížením světelného toku. Regulace na základě přepínání odboček je funkční s délkou trvání přechodného děje při  přepnutí řádově μs jak pro snižování, tak pro zvyšování napětí.

Stroje používané při výrobě mají složitou elektroniku k jejich ovládání. Při kolísání sítě a napěťových špičkách dochází ke zničení desek s elektronikou. Náš návrh má i tady další přednosti v úspoře, které se promítnou do návratnosti zařízení. Regulátor zároveň pracuje i jako stabilizátor napětí. Kolísání a možné napěťové špičky odstraní a tím i značně prodlužuje životnost jek elektroniky tak i osvětlovací soustavy.

V osvětlení výrobních hal dosahujeme úspor až 40 % při zachování  světelného toku.

Výpočet návratnosti

Napište nám

*
*
*
*