+420 733 565 725
eramservice@eramservice.eu
Nacházíte se zde » Oblasti využití » Obchod a Výroba

Obchod a výroba

Obchodní a průmyslová aktivita se každým dnem zvyšuje. V supermarketech, výrobních halách a logistických centrech v dnešní době převládá celodenní provoz a tedy i zvýšená spotřeba elektrické energie.

Obchod je převod vlastnictví zboží a služeb z jedné osoby nebo subjektu k jinému. Síť, která umožňuje obchodování se nazývá trh. Abychom však mohli obchodovat, musíme mít k tomuto účelu vlastní objekty sloužící k obchodu. Dnes je to v převážné míře síť obchodních řetízků a supermarketů.

Abychom však mohli něco prodávat a nakupovat, musíme nejprve toto zboží vyrobit. K tomu slouží síť výrobních podniku. Zboží které budeme obchodovat může být průmyslové, potravinářské nebo zemědělské, které slouží jako potravinářské vstupy.

Supermarkety a sklady

V dnešní konkurenci se provozovatelé obchodních řetězců snaží získat každého zákazníka, aby nešel nakupovat ke konkurenční společnosti. Světlo je neoddělitelnou součástí  designu.  Osvětlení hraje klíčovou roli při prodeji. Není tedy žádoucí snižovat intenzitu osvětlení. 

Obrázek

Průmyslová výroba

Průmyslová výroba určuje míru produkce průmyslového odvětví ekonomiky. Výrobní závod je průmyslová budova, kde dělníci vyrábějí zboží, nebo dohlížejí na stroje, které vyrábějí koncový produkt,  nebo výrobek přetvářejí ho do produktu jiného. Většina moderních provozů má rozsáhlé montážní nebo výrobní linky.

Zpracovatelský průmysl používá stroje, nástroje a práci na výrobu zboží pro další použití nebo prodej. Většinou je aplikován na průmyslovou výrobu, ve které jsou suroviny transformovány do konečných výrobků ve velkém měřítku. 

Potravinářská výroba

Potravinářský průmysl je komplexní, globální soubor různých podniků, které se společně podílejí na výrobě jídla a potravinářských produktů. Cílem je zpracování základních surovin do potravinářských výrobků určených k lidské spotřebě.

Do sítě potravinářského průmyslu je třeba počítat i společnosti, které vyrábějí vitamíny, minerály a další potřebné produkty potřebné při zpracování potravin.

Obrázek

Zemědělská výroba

Zemědělská výroba je proces výroby potravin, krmiv, vláken a další požadované výrobky související s pěstováním některých rostlin a chovem domácích zvířat. Do zemědělské výroby také můžeme počítat zemědělský výzkum.

Zemědělství tvoří dvacet procent světového hrubého domácího produktu (HDP).

Obrázek

Pracuje na principu snížení výkonu na možné úsporné napětí zcela bez poklesu světelného toku. Jako jediný pracuje s vyšší úsporou elektrického výkonu než  snížením světelného toku . 

Náš návrh spočívá v technickém řešení a opatření ke snížení spotřeby energie, přesným ovládáním výkonu na zdrojích zapojením s předřadnou tlumivkou se stabilizací.

V osvětlení výrobních hal dosahujeme úspor až 50 % při zachování  světelného toku.

Výpočet návratnosti

Napište nám

*
*
*
*