+420 733 565 725
eramservice@eramservice.eu
Nacházíte se zde » Oblasti využití » Doprava » Tunely a překladiště

Tunely a překladiště

Osvětlení tunelů patří k nejsložitějším řešením z hlediska umělého osvětlení.  Hlavním cílem  osvětlení tunelů je zajistit plynulý a bezpečný provoz ve všech částech tunelu  a to jak během dne, tak i v noci. V tunelu jsou různé světelné podmínky při vjezdu, průjezdu a výjezdu. Osvětlení se většinou řídí částečným zapínáním jednotlivých větví okruhu.

Práh vstupní zóny se neustále automaticky mění tak, aby odpovídal změně vnějšího denního jasu. Tak se lze vyhnout  nebezpečnému efektu "černé díry", který se projeví při nedostatečném osvětlení silničního tunelu.

Obrázek

Námi navrhované řešení umožňuje stálé osvětlení při současném značném snížení spotřeby elektrické energie a zároveň vzhledem k funkci regulátoru prodlužuje i životnost jednotlivých osvětlovacích těles. Naše regulátory berou v potaz i vnitřní zapojení okruhů tunelů. 

Překladiště a nádražní budovy

Osvětlení nádražních budov, nástupišť, seřazovacích nádraží, dopravních terminálů je podstatnou nákladovou položkou v hospodaření s elektrickou energií správce železniční infrastruktury resp. jakéhokoliv subjektu podnikajícího v oboru doprava

Obrázek

Ve všech nádražních budovách je celoroční provoz i v nočních hodinách. Osvětlení nelze vypínat ani částečně. Stejně tak i na venkovních plochách seřazovacích nádraží nelze snižovat výkon osvětlení z hlediska bezpečnosti práce. Využitím regulátorů dochází k výraznému snížení nákladů na elektrickou energii v hospodaření jakéhokoliv dopravního subjektu či správce železniční infrastruktury.

Obrázek

Regulátor pracuje na principu snížení výkonu na možné úsporné napětí zcela bez poklesu světelného toku. Jako jediný pracuje s vyšší úsporou elektrického výkonu než snížením světelného toku. Regulace na základě přepínání odboček je funkční s délkou trvání přechodného děje při  přepnutí řádově μs jak pro snižování, tak pro zvyšování napětí.

V nádražních budovách i překladištích dochází často ke kolísání napětí. Zároveň při zapínání a vypínání jiných okruhů se do sítě často vnáší napěťové špičky, které mají vliv na životnost jednotlivých osvětlovacích těles. Náš návrh má i tady další přednosti v úspoře, které se promítnou do návratnosti zařízení. Regulátor zároveň pracuje i jako stabilizátor napětí. Kolísání a možné napěťové špičky odstraní a tím i značně prodlužuje životnost jek elektroniky tak i osvětlovací soustavy.

Naše regulátory šetří až 45 % elektrické energie.

Výpočet návratnosti

Napište nám

*
*
*
*