+420 733 565 725
eramservice@eramservice.eu
Nacházíte se zde » Oblasti využití » Doprava » Osvětlení obcí

Osvětlení obcí

Veřejné osvětlení patří mezi služby obyvatelstvu, je důležitou součástí životního prostředí a podstatně ovlivňuje bezpečnost dopravy, osob, majetku i atraktivnosti měst a obcí. Náklady na elektrickou energii jsou rozhodující položkou z provozních i celkových nákladu na osvětlení během života osvětlovacích zařízení. Nároky na osvětlení se mohou v závislosti na funkčních požadavcích v daném prostoru a čase měnit.

ObrázekObrázek

Náklady na osvětlení patří k nezanedbatelným položkám rozpočtu obcí. Kvalitní  veřejné osvětlení je nutné pro bezpečnost v dopravě a zároveň i pro bezpečnost obyvatel dané lokality. Všeobecně je považováno za účinný prostředek prevence proti kriminalitě.

Noční osvětlení také zvýrazňuje dominantní stavby a místa obce. Tvoří tedy i charakter a atraktivnost každé obce. Ve správě obcí jsou rovněž budovy, kde je nutné používat osvětlení i během dne zároveň s výpočetní technikou a dalšími spotřebiči. 

Obrázek

Námi navržené řešení s regulátorem pracuje na principu snížení výkonu (napětí) na možné úsporné napětí zcela bez poklesu světelného toku. Jako jediné pracuje s vyšší úsporou elektrického výkonu než snížením světelného toku. V tomto případe to znamená, že z provozního napětí na regulační napětí klesne výkon cca o 27% ale světelný tok klesne cca o 6%. Snížení není vidět pouhým okem. Regulace napětí na základě přepínání odboček je funkční s délkou trvání přechodného děje při přepnutí řádově μs jak pro snižování, tak pro zvyšování napětí.

ObrázekObrázek

Naše řešení má i další přednosti v úspoře, které se promítnou do návratnosti zařízení. Zejména v prodloužení životnosti, neboť životnost světelných zdrojů závisí na rychlosti přepínání, s jakou vzrůstá napětí. Napěťové špičky snižují životnost osvětlovacích těles i všech spotřebičů.

Při dobrém stavu sítě lze dosáhnout až 50% úspory elektrické energie

Výpočet návratnosti

Napište nám

*
*
*
*