+420 733 565 725
eramservice@eramservice.eu
Nacházíte se zde » Oblasti využití » Doprava

Doprava

Dopravní infrastruktura se skládá z mnoha objektů nutných pro přepravu osob a nákladu. Základ tvoří objekty obcí včetně veřejného osvětlení a osvětlení objektů, silnice a čerpací stanice, železnice, terminály jako jsou letiště, překladová nádraží, nádražní haly a sklady. K silnicím a železnicím neoddělitelně patří také tunely.

Doprava hraje důležitou roli v hospodářském růstu a globalizaci. Zároveň však způsobuje znečištění ovzduší. Proto každá úspora energie v dopravě zároveň šetří i životní prostředí.

Pro úspory v dopravě navrhujeme využití našich regulátorů.

Osvětlení obcí

Důležitá služba obyvatelstvu. Je součástí životního prostředí a podstatně ovlivňuje bezpečnost dopravy, osob, majetku i zvyšuje atraktivnost měst a obcí. Náklady na elektrickou energii jsou rozhodující položkou z provozních i celkových nákladu na osvětlení během života osvětlovacích zařízení. Nároky na osvětlení se mohou v závislosti na různých požadavcích v daném prostředí a čase měnit.

Obrázek

Parkoviště

K většině nákupních center patří poměrně rozsáhlá parkoviště. Tyto plochy jsou většinou osvětleny po celou otevírací dobu nákupního centra. Právě v takovém případě lze za pomocí regulátorů ERAM dosáhnout značných úspor v odběru elektrické energie. Nákupní centra mají poměrně nové rozvody. V našich aplikacích za použití regulátorů ERAM se dosahuje až 40% snížení spotřeby elektrické energie.

Obrázek

Čerpací stanice

Automobilová doprava se každým dnem stupňuje. Z toho vyplývá nutnost celodenního  provozu čerpacích stanic a tudíž provoz i v nočních hodinách. Naše regulátory nabízejí právě v nočních hodinách značnou úsporu spotřeby elektrické energie bez nutnosti vypínání jednotlivých světelnách okruhů.

Obrázek

Tunely a překladiště 

Osvětlení tunelů patří k nejsložitějším řešením z hlediska umělého osvětlení.  Hlavním cílem osvětlení tunelů je zajistit plynulý a bezpečný provoz ve všech částech tunelu  a to jak během dne, tak i v noci. V tunelu jsou různé světelné podmínky při vjezdu, průjezdu a výjezdu. Osvětlení se většinou řídí částečným zapínáním jednotlivých větví okruhu.  Práh vstupní zóny se neustále automaticky mění tak, aby odpovídal změně vnějšího denního jasu. Tak se lze vyhnout nebezpečnému efektu "černé díry", který se projeví při nedostatečném osvětlení silničního tunelu.spotřeby elektrické energie a zároveň vzhledem k funkci regulátoru prodlužuje i životnost jednotlivých osvětlovacích těles. Naše regulátory berou v potaz i vnitřní zapojení okruhů tunelů. 

Obrázek

Osvětlení nádražních budov, nástupišť, seřazovacích nádraží, dopravních terminálů je podstatnou nákladovou položkou v hospodaření s elektrickou energií správce železniční infrastruktury resp. jakéhokoliv subjektu podnikajícího v oboru doprava. 

Obrázek

Regulátor pracuje na principu snížení výkonu na možné úsporné napětí zcela bez poklesu světelného toku. Jako jediný pracuje s vyšší úsporou elektrického výkonu než snížením světelného toku. Regulace na základě přepínání odboček je funkční s délkou trvání přechodného děje při přepnutí řádově μs jak pro snižování, tak pro zvyšování napětí.

Náš návrh má i tady další přednosti v úspoře, které se promítnou do návratnosti zařízení. Regulátor zároveň pracuje i jako stabilizátor napětí. Kolísání a možné napěťové špičky odstraní a tím i značně prodlužuje životnost jek elektroniky tak i osvětlovací soustavy.

Naše regulátory šetří až 45 % elektrické energie.

Výpočet návratnosti

Napište nám

*
*
*
*