+420 733 565 725
eramservice@eramservice.eu
Nacházíte se zde » Oblasti využití

Oblasti využití

V  současné době je jakákoli úspora elektrické energie vítána. Tak jak roste cena energie, stoupá i poptávka po službách na její úsporu.  Námi navrhovaná řešení s regulátory ERAM lze využít jak v domácnostech, tak i ve velkých výrobních a obchodních společnostech. Dále pak i v oblastech služeb a aktivního odpočinku. Na rozdíl od nově zaváděných systémů osvětlení LED, toto řešení šetří elektrickou energii nejen v okruzích osvětlení, ale i u točivých strojů  všech elektrospotřebičů a to bez nutnosti výměny stávajících rozvodů. Odhaduje se, že spotřeba energie v Evropské unii je přibližně o 20 % vyšší, než je ekonomicky opodstatněné. Existuje proto velký potenciál úspor, který je dosud nevyužitý. Velká část těchto úspor může být využita prostřednictvím úsporných opatření. Předpokládá se, že jejich hodnota dosahuje 5 až 10 miliard  ročně.

DOPRAVA

Dopravní infrastruktura se skládá z mnoha objektů nutných pro přepravu osob a nákladu. Základ tvoří objekty obcí včetně veřejného osvětlení a osvětlení objektů, silnice a čerpací stanice, železnice, terminály jako jsou letiště, překladová nádraží, nádražní haly a sklady. K silnicím a železnicím neoddělitelně patří také tunely.

Obrázek

Doprava hraje důležitou roli v hospodářském růstu a globalizaci. Zároveň však způsobuje znečištění ovzduší. Proto každá úspora energie v dopravě zároveň šetří i životní prostředí.

OBCHOD A VÝROBA

Obchodní a průmyslová aktivita se každým dnem zvyšuje. V supermarketech, výrobních halách a logistických centrech v dnešní době převládá celodenní provoz a tedy i zvýšená spotřeba elektrické energie.

Obchod je převod vlastnictví zboží a služeb z jedné osoby nebo subjektu k jinému. Síť, která umožňuje obchodování se nazývá trh. Abychom však mohli obchodovat, musíme mít k tomuto účelu vlastní objekty sloužící k obchodu. Dnes je to v převážné míře síť obchodních řetízků a supermarketů.

Obrázek

Abychom však mohli něco prodávat a nakupovat, musíme nejprve toto zboží vyrobit. K tomu slouží síť výrobních podniku. Zboží které budeme obchodovat může být průmyslové, potravinářské nebo zemědělské, které slouží jako potravinářské vstupy.SPORTOVNÍ AREÁLY

S rostoucí oblibou různého sportovního vyžití se v posledních letech provozní doba mnoha sportovních areálů přesouvá do pozdějších odpoledních a

večerních hodin. Z tohoto důvodu je nutné zajistit vhodné osvětlení pro jednotlivá sportoviště v závislosti na typu provozovaného sportovního areálu. Nemalou měrou se k dnešnímu sportovnímu vyžití také řadí péče o fyzickou kondici v různých fitness zařízeních. Stejně tak se oblibě těší vyžití na bowlingových drahách, kde se sport potkává i s různými společenskými a firemními aktivitami.

Obrázek

Naše regulátory zohledňují provozní režim areálů od krajských soutěží, až po mezinárodní zápasy, včetně televizních přenosů.OBJEKTY SLUŽEB

V ekonomice je služba nehmotné zboží. Poskytování služeb je často ekonomická aktivita, kdy kupující většinou nezískává zboží, kromě exkluzivní smlouvy, kdy může získat výhradní vlastnictví k zakoupené službě. Výhodou služby je cena. Cena je považována za samozřejmé vydání kupujícího a ochotu za službu zaplatit. Veřejné služby pro společnost jako celek se platí prostřednictvím daní a jiných prostředků zatímco soukromé služby si každý platí sám. Každá služba je jedinečná.

Poskytovatelé služeb tvoří terciární sektor ekonomiky.

Regulátor pracuje na principu snížení výkonu na možné úsporné napětí zcela bez poklesu světelného toku. Jako jediný pracuje s vyšší úsporou elektrického výkonu než snížením světelného toku. Regulace na základě přepínání odboček je funkční s délkou trvání přechodného děje při  přepnutí řádově μs jak pro snižování, tak pro zvyšování napětí.

Obrázek

Stroje používané při výrobě mají složitou elektroniku k jejich ovládání. Při kolísání sítě a napěťových špičkách dochází ke zničení desek s elektronikou. Náš návrh má i tady další přednosti v úspoře, které se promítnou do návratnosti zařízení. Regulátor zároveň pracuje i jako stabilizátor napětí. Kolísání a možné napěťové špičky odstraní a tím i značně prodlužuje životnost jak elektroniky tak i osvětlovací soustavy.

Z hlediska úspor lze očekávat úspory elektrické energie v osvětlení až 55%.

Výpočet návratnosti

Napište nám

*
*
*
*